ראשי שירותי נוטריון

שמירה על סודיות

משרד עורכי הדין עדי מני ("המשרד") מתחייב לשמור על פרטיות המבקרים באתר האינטרנט של המשרד. אנחנו מתחייבים שלא נאסוף מידע אישי שלך (כמו, שם, חברה, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל) אלא אם כן סיפקת לנו נתונים אלה מרצונך. איננו חולקים במידע אישי שמתקבל מהמבקרים באתר של המשרד. המידע נשמר ברשות המשרד ואינו נמכר או מועבר באופן מודע לכל גורם שלישי מחוץ למשרד.

על אף הנאמר לעיל, אתר המשרד עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. המשרד אינו אחראי לנוהלי שמירת פרטיות על-ידי אתרים אלה או לתכנים שלהם. אנחנו ממליצים למבקר באתר שלנו לבדוק באתרים המקושרים מהי מדיניות השמירה על פרטיות אצלם.